महाराष्ट्र नगरपरिषद संचालनालयाअंतर्गत १७८२ जागांसाठी भरती

महाराष्ट्र नगरपरिषद संचालनालयाअंतर्गत १७८२ जागांसाठी भरती :

Maharashtra Nagar Parishad Recruitment 2023 :

परिक्षेचे नाव : महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा गट-क परीक्षा २०२३

एकूण जागा : १७८२

पद क्र. परिक्षा पदाचे नावपद संख्या
महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य)स्थापत्य अभियंता, गट-क२९१
महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत)विद्युत अभियंता, गट-क४८
महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक)संगणक अभियंता,गट-क४५
महाराष्ट्र नगर परिषद पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवापाणीपुरवठा जलनिस्सारण व स्वच्छता अभियंता, गट-क६५
महाराष्ट्र नगर परिषद लेखापरीक्षण व लेखा विभागलेखापरीक्षक/लेखापाल,गट-क२४७
महाराष्ट्र नगर परिषद प्रशासकीय सेवा व कर निर्धारणकर निर्धारण व प्रशासकीय अधिकारी, गट-क५७९
महाराष्ट्र नगर परिषद अग्निशमन सेवाअग्निशमन अधिकारी, गट-क३७२
महाराष्ट्र नगर परिषद स्वच्छता निरीक्षक सेवास्वच्छता निरीक्षक, गट-क३५

शैक्षणिक पात्रता :

पद क्र.१:

१) सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी

२) MS-CIT किंवा समतुल्य

पद क्र.२:

१) इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पदवी

२) MS-CIT किंवा समतुल्य

पद क्र.३:

१) इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पदवी

२) MS-CIT किंवा समतुल्य

पद क्र.४:

१) मेकॅनिकल/पर्यावरण इंजिनिअरिंग पदवी

२) MS-CIT किंवा समतुल्य

पद क्र.५:

१) B.Com

२) MS-CIT किंवा समतुल्य

पद क्र.६:

१) कोणत्याही शाखेतील पदवी

२) MS-CIT किंवा समतुल्य

पद क्र.७:

१) कोणत्याही शाखेतील पदवी

२) अग्निशमन केंद्र अधिकारी आणि प्रशिक्षक पाठ्यक्रम नागपूरमधून उत्तीर्ण किंवा उपस्थानिक अधिकारी व अग्नि प्रतिबंधक अधिकारी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

३) MS-CIT किंवा समतुल्य

पद क्र.८:

१) कोणत्याही शाखेतील पदवी

२) स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा

वयाची अट: २० ऑगस्ट २०२३ रोजी २१ ते ३८ वर्षे (मागासवर्गीय/आ.दु.घ./अनाथ: ०५ वर्षे सूट)

फी : खुला प्रवर्ग : १००० रुपये/-

मागासवर्गीय/आ.दु.घ./अनाथ : ९०० रुपये/-

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: २० ऑगस्ट २०२३

अभ्यासक्रम : येथे क्लिक करा

जाहिरात : येथे क्लिक करा

ऑनलाईन अर्ज : ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी क्लिक करा